Site Overlay

Текущо ИзданиеJOURNAL OF ENDOUROLOGY AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY (JEMIS)

Прочети ОнлайнJOURNAL OF ENDOUROLOGY AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY (JEMIS)

Списание "Ендоурология и Минимално Инвазивна Хирургия"е периодично издание, публикуващо научни рецензии, оригинални статии, хирургични техники, доклади за клинични случаи, резултати от клинични изпитвания, писма до редактора, информация за предстоящи научни събития и резюмета от научни срещи.

Мисията на списанието е да установи научен диалог и да предостави практическа, навременна и релевантна пралтическа и научна информация на лекари и изследователи, практикуващи в областта на съвременната медицина, ендоурологията, лапароскопията, роботизираната и минимално инвазивната хирургия.

Списание "Ендоурология и Минимално Инвазивна Хирургия"се издава два пъти годишно с допълнителни броеве по съответните теми, или като сборник резюмета на научни срещи.

Списание "Ендоурология и Минимално Инвазивна Хирургия"се издава два пъти годишно с допълнителни броеве по съответните теми, или като сборник резюмета на научни срещи.

Списание “Ендоурология и Минимално Инвазивна Хирургия" е включено в Национален референтен списък на научно рецензирани издания на Национален център за информация и документация (НАЦИД) под № 125 и е индексирано в база данни на Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и Централна медицинска библиотека, Медицински университет, София и има свободен достъп в електронен вариант на адрес: www.jemis.org

ISSN 1314-846X (Print)
ISSN 2815-3235 (Online)

DOI: https://www.doi.org/10.57045/jemis