Site Overlay

Ендоскопска мукозна резекция (ЕМР) на интрамукозен карцином и ендоскопско лечение на постпроцедурна перфорация – клиничен случай

Издание 10, Брой 2 2

Оригинал на статия / Публикувана: Ноември 2022 г.

DOI: https://www.doi.org/10.57045/jemis/1021122.pp72-77

А. Кацаров, К. Сапунджиев, Г. Хинкова, К. Кацаров

Клиника по Гастроентерология и хепатология Военномедицинска академия, София, България

Резюме

Ендоскопската мукозна резекция (ЕМР) е миниинвазивна, достъпна и ефективна методика за премахване на доброкачествени полипи и ранни карциноми на гастроинтестиналния тракт. В сравнение с хирургичното лечение тя предлага по-безопасна алтернатива с по-добри резултати и по-бързо възстановяване на пациента. Усложненията, които могат да възникнат след полипектомия чрез ЕМР, подлежат на ендоскопско лечение с добър успех при спазване на препоръките за поведение при ятрогенни усложнения. Представеният клиничен случай доказва, че рискът от перфорация се увеличава с размера на полипа, както и че полипектомията в такива случаи трябва да бъде извършена от опитен ендоскопист и подготвен екип, за да се осигури успешно лечение.

Референции

 1. Mathews AA, Draganov PV, Yang D. Endoscopic management of colorectal polyps: From benign to malignant polyps. World J Gastrointest Endosc. 2021 Sep 16;13(9):356-370. doi: 10.4253/wjge.v13.i9.356.
 2. Jayanna M, Burgess NG, Singh R, Hourigan LF, Brown GJ, Zanati SA, Moss A, Lim J, Sonson R, Williams SJ, Bourke MJ. Cost Analysis of Endoscopic Mucosal Resection vs Surgery for Large Laterally Spreading Colorectal Lesions. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Feb;14(2):271-8.e1-2. doi: 10.1016/j.cgh.2015.08.037.
 3. Ma C, Teriaky A, Sheh S, Forbes N, Heitman SJ, Jue TL, et al.  Morbidity and Mortality After Surgery for Nonmalignant Colorectal Polyps: A 10-Year Nationwide Analysis. Am J Gastroenterol. 2019 Nov;114(11):1802-1810. doi: 10.14309/ajg.0000000000000407.
 4. Dang H, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, van der Zwaan SMS, van den Akker-van Marle ME, van Westreenen HL, Backes Y, Moons LMG, et al. Quality of life and fear of cancer recurrence in T1 colorectal cancer patients treated with endoscopic or surgical tumor resection. Gastrointest Endosc. 2019 Mar;89(3):533-544. doi: 10.1016/j.gie.2018.09.026.
 5. Zogg CK, Najjar P, Diaz AJ, Zogg DL, Tsai TC, Rose JA Jr, et al. Rethinking Priorities: Cost of Complications After Elective Colectomy. Ann Surg. 2016 Aug;264(2):312-22. doi: 10.1097/SLA.0000000000001511.
 6. de Neree Tot Babberich MPM, Bronzwaer MES, Andriessen JO, Bastiaansen BAJ, Mostafavi N, Bemelman WA, et al. Outcomes of surgical resections for benign colon polyps: a systematic review. Endoscopy. 2019 Oct;51(10):961-972. doi: 10.1055/a-0962-9780.
 7. The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: esophagus, stomach, and colon: November 30 to December 1, 2002. Gastrointest Endosc. 2003 Dec;58(6 Suppl):S3-43. doi: 10.1016/s0016-5107(03)02159-x.
 8. Burgess NG, Bassan MS, McLeod D, Williams SJ, Byth K, Bourke MJ. Deep mural injury and perforation after colonic endoscopic mucosal resection: a new classification and analysis of risk factors. Gut. 2017 Oct;66(10):1779-1789. doi: 10.1136/gutjnl-2015-309848.
 9. Raju GS, Fritscher-Ravens A, Rothstein RI, Swain P, Gelrud A, Ahmed I, et al. Endoscopic closure of colon perforation compared to surgery in a porcine model: a randomized controlled trial (with videos). Gastrointest Endosc. 2008 Aug;68(2):324-32. doi: 10.1016/j.gie.2008.03.006.
 10. Fritscher-Ravens A, Hampe J, Grange P, Holland C, Olagbeye F, Milla P, et al. Clip closure versus endoscopic suturing versus thoracoscopic repair of an iatrogenic esophageal perforation: a randomized, comparative, long-term survival study in a porcine model (with videos). Gastrointest Endosc. 2010 Nov;72(5):1020-6. doi: 10.1016/j.gie.2010.07.029.
 11. Schmidt A, Fuchs KH, Caca K, Küllmer A, Meining A. The Endoscopic Treatment of Iatrogenic Gastrointestinal Perforation. Dtsch Arztebl Int. 2016 Feb 26;113(8):121-8. doi: 10.3238/arztebl.2016.0121.
 12. Voermans RP, Le Moine O, von Renteln D, Ponchon T, Giovannini M, Bruno M, et al.; CLIPPER Study Group. Efficacy of endoscopic closure of acute perforations of the gastrointestinal tract. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Jun;10(6):603-8. doi: 10.1016/j.cgh.2012.02.005.
 13. Magdeburg R, Collet P, Post S, Kaehler G. Endoclipping of iatrogenic colonic perforation to avoid surgery. Surg Endosc. 2008 Jun;22(6):1500-4. doi: 10.1007/s00464-007-9682-1.
 14. Byeon JS. Colonic perforation: can we manage it endoscopically? Clin Endosc. 2013 Sep;46(5):495-9. doi: 10.5946/ce.2013.46.5.495.
 15. Sdralis EIK, Petousis S, Rashid F, Lorenzi B, Charalabopoulos A. Epidemiology, diagnosis, and management of esophageal perforations: systematic review. Dis Esophagus. 2017 Aug 1;30(8):1-6. doi: 10.1093/dote/dox013.
 16. Furukawa A, Sakoda M, Yamasaki M, Kono N, Tanaka T, Nitta N, et al. Gastrointestinal tract perforation: CT diagnosis of presence, site, and cause. Abdom Imaging. 2005 Sep-Oct;30(5):524-34. doi: 10.1007/s00261-004-0289-x.
 17. Zissin R, Hertz M, Osadchy A, Even-Sapir E, Gayer G. Abdominal CT findings in nontraumatic colorectal perforation. Eur J Radiol. 2008 Jan;65(1):125-32. doi: 10.1016/j.ejrad.2007.03.014.
 18. Hassan C, Repici A, Sharma P, Correale L, Zullo A, Bretthauer M, et al. Efficacy and safety of endoscopic resection of large colorectal polyps: a systematic review and meta-analysis. Gut. 2016 May;65(5):806-20. doi: 10.1136/gutjnl-2014-308481.
 19. Fujiya M, Tanaka K, Dokoshi T, Tominaga M, Ueno N, Inaba Y, et al. Efficacy and adverse events of EMR and endoscopic submucosal dissection for the treatment of colon neoplasms: a meta-analysis of studies comparing EMR and endoscopic submucosal dissection. Gastrointest Endosc. 2015 Mar;81(3):583-95. doi: 10.1016/j.gie.2014.07.034.
 20. Chukmaitov A, Bradley CJ, Dahman B, Siangphoe U, Warren JL, Klabunde CN. Association of polypectomy techniques, endoscopist volume, and facility type with colonoscopy complications. Gastrointest Endosc. 2013 Mar;77(3):436-46. doi: 10.1016/j.gie.2012.11.012.
 21. Heldwein W, Dollhopf M, Rösch T, Meining A, Schmidtsdorff G, Hasford J, et al.; Munich Gastroenterology Group. The Munich Polypectomy Study (MUPS): prospective analysis of complications and risk factors in 4000 colonic snare polypectomies. Endoscopy. 2005 Nov;37(11):1116-22. doi: 10.1055/s-2005-870512.
 22. Rabeneck L, Paszat LF, Hilsden RJ, Saskin R, Leddin D, Grunfeld E, et al. Bleeding and perforation after outpatient colonoscopy and their risk factors in usual clinical practice. Gastroenterology. 2008 Dec;135(6):1899-1906, 1906.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2008.08.058.
 23. Singh H, Penfold RB, DeCoster C, Kaita L, Proulx C, Taylor G, et al. Colonoscopy and its complications across a Canadian regional health authority. Gastrointest Endosc. 2009 Mar;69(3 Pt 2):665-71. doi: 10.1016/j.gie.2008.09.046.
 24. Gupta S, Miskovic D, Bhandari P, Dolwani S, McKaig B, Pullan R, et al. A novel method for determining the difficulty of colonoscopic polypectomy. Frontline Gastroenterol. 2013 Oct;4(4):244-248. doi: 10.1136/flgastro-2013-100331.
 25. Swan MP, Bourke MJ, Alexander S, Moss A, Williams SJ. Large refractory colonic polyps: is it time to change our practice? A prospective study of the clinical and economic impact of a tertiary referral colonic mucosal resection and polypectomy service (with videos). Gastrointest Endosc. 2009 Dec;70(6):1128-36. doi: 10.1016/j.gie.2009.05.039.
 26. Buchner AM, Guarner-Argente C, Ginsberg GG. Outcomes of EMR of defiant colorectal lesions directed to an endoscopy referral center. Gastrointest Endosc. 2012 Aug;76(2):255-63. doi: 10.1016/j.gie.2012.02.060.
Издание 10, Брой 2

Ключови думи:

Ендоскопска мукозна резекция, ЕМР, усложнения, перфорация, колоректален полип, интрамукозен карцином, ендоскопско лечение

Как да цитирате тази статия:

Кацаров А, Сапунджиев K, Хинкова Г, Кацаров К. Ендоскопска мукозна резекция (ЕМР) на интрамукозен карцином и ендоскопско лечение на постпроцедурна перфорация – клиничен случай. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия, 2022; 10(2): 72-77

Адрес за кореспонденция:

Д-р Г. Хинкова

Клиника по Гастроентерология и Хепатология
Военномедицинска Академия, София

Бул. “Г. Софийски” 3
София 1606, България

E-mail: gabihinkova95@gmail.com Phone: +359 883 607 600

Web: www.urology-vma.bg